Afspraak maken


Een afspraak maken


De consultaties gebeuren enkel na afspraak van maandag tot vrijdag van 9u  tot  20u.


U kan steeds bellen voor een afspraak op het nummer 0497 54 22 89

Indien u het antwoordapparaat te horen krijgt, spreek dan duidelijk uw naam,  boodschap en telefoonnummer in. Ik bel u zo spoedig mogelijk terug.


Mailen kan ook naar kristien@kinebalance.be met vermelding van uw naam, telefoonnummer en de doorverwijzing van de arts.


Wat brengt u mee op de eerste afspraak?


De doktersverwijzing

Twee kleefvignetten van het ziekenfonds, privéverzekering, arbeidsongevallen- verzekering, …

Alle documenten of digitale gegevensdragers die nuttig zijn om uw gezondheids- toestand te staven: RX-foto’s ea.


U kan een gemaakte afspraak niet nakomen?


Verwittig me zo snel mogelijk, ten laatste 24u vooraf.

Ik hou het afgesproken uur voor u vrij en ben genoodzaakt dit aan te rekenen indien u niet op tijd verwittigt.